Tidrapportering sker numera via Byggdagboken. Endast i specialfall skall du fylla dina tider här. Om du ej har något login ta kontakt med din arbetsledare eller Jerry